Overnatting i Sørum
Vinterfestivalen med varme opplevelser.
Hippifestivalen på Motangen
2015-2016

Navn

Adresse

Verv

Telefon

Epostadresse

Per Hannaseth

Valsringen 24

Styreleder

                    40005421

phanna@online.no

Jan Eriksen

Styremedlem                     47672356 jeriks4@online.no 

Kari Dyrseth

Nylennavegen 22

Sekretær

                    91179555

karidyrseth@hotmail.com

Halvard Sundseth

Skolevegen 8

Kasserer

63826031 – 93043032

Halvard.sundseth@gmail.com

Heidi Njaa  

Innleggen 5

Styremedlem

                    90847520

heidi.njaa@mail.com 

Morten Svendsen

Vestbyvegen 51B   

Styremedlem   

63827859 – 90831916  

morsve@online.no

Harald Fagermoen

Østbyvegen 8A Varamedlem                     90039600 hfagermo@online.no